Automatfilter

Ramson AB har tillverkat och utvecklat automatfilter sedan slutet på 60-talet, och har därefter utformat och anpassat automatisk filtrering för många applikationer inom processindustrin. Filtret används framförallt för filtrering av kylvätskor och liknande fluider.

Ramson tillverkar tre typer av automatiserade filter, var och en specialiserad för att passa kundens behov. De tre typerna arbetar utefter samma princip, men modell och storlek varierar. Den automatiska reningssekvensen av filterelementen sker med hjälp av backspolning som styrs med PLC-styrd tryckluft. Reningssekvensen kan även den kundanpassas. 

Automatfilter- ett bekymmersfritt val

Ett automatfilter kan gå i drift under flera generationer utan större tekniska problem, men Ramson rekommenderar att service utförs åtminstone en gång per år. Kontakta oss gärna om ni är intresserade av service, reservdelar  eller uppgradering!  

Med hjälp av order/serienumret på filtrets skylt finns spårbarhet till Ramsons ritningar och stycklistor som finns sparade för alla Ramsons levererade automatfilter. En trygghet för driftsansvariga inom industrin!

Automatfilter typ 41-02 (gammal benämning 4200)

Automatfilter typ 41-03, sk "Baby" (gammal benämning 4230)

Automatfilter typ 41-04 (gammal benämning 4230)

Automatfilter - ett självklart val för spärrvattenfilter

En enkel och robust lösning.
Automatisk - Självrensande - Ekonomisk - Driftsäker 

Ramson automatfilter 41-03 (Baby) är en stark konkurrent till enkelfilter med silkorg. Filtret rensar sig själv när det är igensatt. Spolningen startar vid ett förprogrammerat tryckfall över filtret och tvättning sker med befintligt processtryck. Automatiken gör att ett automatfilter 41-03 snabbt tjänas igen.

Alla som håller på med fluidmekanik vet att det bästa är om processen kan gå kontinuerligt och inte behöva stoppas för rensning etc. eftersom start och stopp ofta kan skapa driftsvariationer.

Ramson 41-03 har vunnit stort förtroende som spärrvattenfilter i vattenkraftverk. Det ”stora” och avancerade glidlager som turbinaxeln har i genomföringen mellan floden och kraftverket har en bärande vattenhinna på 100-200 mikron (0.1-0.2 mm). Vattnet som pressas in i lagret måste med andra ord ha en renhet av minst 200 mikron och det säkras med Ramson 41-03 med tåliga spalttrådselement i önskat mikrontal.

Kort om Ramson AB

Ramson AB är ett kunskapsinriktat företag som utvecklar och tillverkar vattenreningssystem för alla typer av industriella processer. Vi erbjuder inledande utredningar med tester på plats hos kund, verifierande pilotkörningar och därefter förslag på fullskalelösningar.

Med design, beräkning och tillverkning under samma tak är vi flexibla och snabba med kundanpassade lösningar. Vi erbjuder också service av våra produkter. Påsar, patroner och andra filterprodukter finns på lager och kan vanligen skickas inom 1-2 dagar.

Kontakta oss

Drakvägen 6, 591 32 MOTALA   |   Telefon 0141-572 50  
E-post info@ramson.se

Certifieringar

ISO 9001, 14001 och ISO 3834

© Ramson  |    Om cookies   |   Sitemap