Vattenrening, vattenvård och processteknik

Ramson AB kan kombinera olika filter och annan processutrustning till väl fungerande och optimerade  filtersystem/ produktionssystem.  

Kombinationer av partikelfilter i serie - mediafilter- kolfilter - avhärdningsfilter -enheter för radonborttagning -  membranteknik - UV system. Vi inkluderar processutrustning som pumpar, kompressor, ventiler,  flödesmätare med tillhörande styrsystem samt rördragning och headers.  

I en av filmerna nedan visas containerbaserad anläggning för borttagning av PFAS i "waste water". Ett samarbete med Chromafora där deras Selmext- teknik kombineras med bla UF-membran.

Vi samarbetar också med LightOre och kan visa goda resultat för borttagning av olja från vatten med deras OREfilter. Se film nedan hur oljedroppar koalescerar på ORE-filtrets ytor. 

När det gäller jonbytarmassor har vi ett gott samarbete med PUROLITE både för större installationer och piloter. 

Aktivt kol till kolfilter löser vi med andra partner i branschen.,

För små och mellanstora dricksvattenenheter görs både design och tillverkning på Ramson och kan baseras på både mediafilter och/ eller membranteknik. Utrustning som placeras i befintligt verk eller containerbaserade anläggningar.

LightOrefilm

(Längd 0:53 min)

PFAS

Längd (2:44 min)

Vattenreningsanläggning

Kort version (1:33 min), hela filmen (3:02 min)

Kort om Ramson AB

Ramson är ett högteknologiskt företag som utvecklar och tillverkar filtreringssystem för alla typer av industriella processer. Gruv-, stål-, kraft-, elektronik- och pappersindustri, mekanisk och kemisk industri, sjöfart, läkemedels- och livsmedelsindustri är några exempel på områden där våra produkter återfinns.

Kontakta oss

Drakvägen 6, 591 32 MOTALA   |   Telefon 0141-572 50  
E-post info@ramson.se

Certifieringar

ISO 9001, 14001 och ISO 3834

© Ramson  |    Om cookies   |   Sitemap