Professionella lösningar för renare vatten

Ramson AB kan kombinera olika filter och annan processutrustning till väl fungerande och optimerade  filtersystem/ produktionssystem för såväl "waste water" som industriell filtrering och dricksvatten.  Vi tar er från analys av ert vatten och vidare till beräkningar och förslag av möjliga lösningar. Vi tar fram piloter för verifiering av tänkt metod. Efter utförda tester kan vi erbjuda både stationära och containerbaserade helhetslösningar för rening av vatten och vätskor och inkluderar god arbetsmiljö i produkten. 

Waste Water

"Waste water" är t.ex. lakvatten från deponier eller brandövningsfält. Det är ofta vatten som behöver renas från PFAS/PFOS, tungmetaller som arsenik och kvicksilver samt en hel del andra föroreningar.  

Vi bygger helhetslösningar både stationära och containerbaserade för rening av vatten och vätskor

Som lösningar ses kombinationer av partikelfilter i serie - mediafilter med aktivt kol, jonbytarmassor eller massor för oljeavskiljning -  membranteknik - UV. 

Vi inkluderar processutrustning som pumpar, kompressor, ventiler,  flödesmätare med tillhörande styrsystem samt rördragning och headers.

Slam/rester från processen tas om hand i samråd med godkända avfallshanterar såsom Fortum Waste Solution och Tekniska Verken.

Köp, Hyra, Hyrköp, Upparbetning per kubikmeter finns som möjliga finansiella lösningar.

Vi har idag levererat ett 15- tal containrar där vi på de flesta är uppkopplade "remote" för övervakning. På ett mindre antal tar vi även ansvar för service och drift. 

Industriell filtrering

Ramsons traditionella produkter för  partikelfiltrering i kombination med  filtersystem för industriella applikationer.

Ett heltäckande produktprogram för partikelfiltrering när vatten/vätskor in i fabrik/ i process/ ut från fabrik ska renas. 

Ofta sitter Ramsons Automatfilter eller Silkorgsfilter på inkommande vatten från sjö och älv. Robusta lösningar som funnits i branschen sedan 60-talet.

För processvatten i fabrik väljs något av Ramsons filter beroende på flöde, tryck, temperatur och krav på avskiljningsgrad.

Samma gäller för flöden ut ur fabrik och här styrs val av metod även av kommunens/regionens krav på utsläpp till dagvatten eller sjö/älv. 

Med beräkning design och tillverkning under samma tak har vi goda möjligheter att konfigurera/anpassa våra filterprodukter så att de enkelt kan monteras i er process. 

Klicka här för Ramsons kompletta sortiment av filterprodukter.

Dricksvatten

För små och medelstora vattenverk bygger Ramson både stationära och containerbaserade lösningar

Vi har lösningar för utmaningar som mikroorganismer, hög turbiditet, TOC, COD, järn, mangan, flourid, färg och PFAS. 

Eter inledande analyser och tester föreslår Ramson lösningar som kan baseras på partikelfilter,  mediafilter och/ eller membranteknik samt UV. 

En anläggning kan bestå av luftning eller lösning med kaliumpermanganat. Därefter sandfilter eller partikelfilter i serie. Kanske behövs även avhärdning, kolfilter för lukt och smak,  enhet för radonborttagning  samt UV. Om så krävs, kan även membranteknik UF/NF/RO användas.

Vi inkluderar processutrustning som pumpar, kompressor, ventiler,  flödesmätare med tillhörande styrsystem samt rördragning och headers.

Klicka här för Ramsons broschyr "Producera Dricksvatten".

Se hur olja samlas i Orefilter. 

(Längd 0:53 min)

Se komplett produktionsenhet för reduktion av PFAS

Längd (2:44 min)

Komplett enhet för dricksvatten.. Partikelfilter, UF membran, UV.

Kort version (1:33 min), hela filmen (3:02 min)

Kort om Ramson AB

Ramson AB är ett kunskapsinriktat företag som utvecklar och tillverkar vattenreningssystem för alla typer av industriella processer. Vi erbjuder inledande utredningar med tester på plats hos kund, verifierande pilotkörningar och därefter förslag på fullskalelösningar.

Med design, beräkning och tillverkning under samma tak är vi flexibla och snabba med kundanpassade lösningar. Vi erbjuder också service av våra produkter. Påsar, patroner och andra filterprodukter finns på lager och kan vanligen skickas inom 1-2 dagar.

Kontakta oss

Drakvägen 6, 591 32 MOTALA   |   Telefon 0141-572 50  
E-post info@ramson.se

Certifieringar

ISO 9001, 14001 och ISO 3834

© Ramson  |    Om cookies   |   Sitemap