Roterande kopplingar, Bloksma oljekylare, oljeavskiljning, värmeväxling, UV-ljus och tryckkärl.

Ramsons övriga produkter för industriella processer.

Ramson återförsäljer utöver filter även andra relaterade produkter till industrisektorn, som t.ex. roterande kopplingar och svivlar från Filton,  oljekylare av Bloksmatyp, spillvattenvärmeväxlaren Bauer Spuab, UV-ljus från olika tillverkare, Oljeavskiljare från enpetech  och tryckkärl för bla pannvatten.

Det kan gälla system för att rena skärvätskor, tvättvätskor och emulsioner för att förbättra kvaliteten på vätskorna och på så sätt förlänga livslängden.

  • Andra områden kan vara tubvärmeväxlare för kylning eller uppvärmning av vätskor.
  • Ramson erbjuder även en oljedetektor som används för att varna för kontaminering av kulvertar, kasuner, dammar och cisterner.
  • Ramson är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO EN 3834-2. 
  • Ramson AB är godkänd leverantör till kärnkraft, enligt Forsmarks ref. FGI-2012-0992, fram till 2018-01-15. 

Klicka i sidfoten nedan om  kopior på våra certifikat önskas.

Ladda ner vår produktkatalog här!

Kort om Ramson AB

Ramson AB är ett kunskapsinriktat företag som utvecklar och tillverkar vattenreningssystem för alla typer av industriella processer. Vi erbjuder inledande utredningar med tester på plats hos kund, verifierande pilotkörningar och därefter förslag på fullskalelösningar.

Med design, beräkning och tillverkning under samma tak är vi flexibla och snabba med kundanpassade lösningar. Vi erbjuder också service av våra produkter. Påsar, patroner och andra filterprodukter finns på lager och kan vanligen skickas inom 1-2 dagar.

Kontakta oss

Drakvägen 6, 591 32 MOTALA   |   Telefon 0141-572 50  
E-post info@ramson.se

Certifieringar

ISO 9001, 14001 och ISO 3834

© Ramson  |    Om cookies   |   Sitemap