Strainer för enkel- och dubbelfilter samt stödkorgar till påsfilter.

Ramson tillverkar och saluför strainers för enkel- och dubbelfilter samt stödkorgar till påsfilter. Till automatfiltren tillverkas och saluförs duk- respektive spalttrådselement med olika filtreringsgrad. Strainers, dukelement samt spalttrådselement tillverkas framförallt i syrafast material 1.4404, 316L, men andra varianter förekommer. 

Strainer finns med hålad plåt från 1 mm och uppåt för grov filtrering. Vid krav på finare filtrering monteras silduk från 50 mikron upp till 1 mm på hålad plåt. Flödesriktning genom filtret avgör om duken monteras på insatsens in- eller utsida. Strainers kan även fås med veckad silduk om stor filterarea krävs. 

Stödkorgar för påsfilter görs i hålad plåt och anpassas utifrån vilken typ av filterpåse som används.  Till automatfilter tillverkas filterelement vanligen av spalttråd med filtreringsgrad från 30 mikron och upp till 5 millimeter som standard. 

Kontakta Ramson för mer information om Strainer.

Kort om Ramson AB

Ramson är ett högteknologiskt företag som utvecklar och tillverkar filtreringssystem för alla typer av industriella processer. Gruv-, stål-, kraft-, elektronik- och pappersindustri, mekanisk och kemisk industri, sjöfart, läkemedels- och livsmedelsindustri är några exempel på områden där våra produkter återfinns.

Kontakta oss

Drakvägen 6, 591 32 MOTALA   |   Telefon 0141-572 50  
E-post info@ramson.se

Certifieringar

ISO 9001, 14001 och ISO 3834

© Ramson  |    Om cookies   |   Sitemap