Ramson - historik, produkter och ett kvalitetssäkrat och kundanpassat arbetssätt.

Ett företag med stor kapacitet och mångårig erfarenhet.

Ramson är ett högteknologiskt företag som utvecklar och tillverkar filtreringssystem för alla typer av industriella processer. Gruv-, stål-, kraft-, elektronik- och pappersindustri, mekanisk och kemisk industri, sjöfart, läkemedels- och livsmedelsindustri är några exempel på områden där våra produkter återfinns.

AB Ramson har sitt ursprung i De Lavals turbintillverkning i Nacka utanför Stockholm. Vid Aseas (ABB Stal) köp av De Laval, flyttade företaget till Finspång i början av 1960-talet. I Nacka bildades sedan embryot till Ramson. Vårt namn registrerades 1964.

Certifieringar Kvalitet och Miljö
Ramson är certifierade enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 samt ISO 3834-2:2021. 

Hämta en pdf-kopia på certfikaten genom att klicka på ISO 9001, ISO 14001 respektive ISO 3834-2 i sidfoten nedan.  

Klicka här för Ramsonbroschyren

Kompetens och ständig utveckling
Sedan våren 2008 drivs Ramson i ny regi. Detta har gett företaget ökad kapacitet beträffande både konstruktion, tillverkning och produktkompetens. En kompetens som omfattar både teoretiskt och praktiskt kunnande inom filtreringsteknik och industriella processer och som vilar på mångårig erfarenhet. Vi levererar filtreringssystem enligt europeiska normer, främst  tryckkärlsdirektivet (PED) 2014/68/EC men även off-shore-standard och amerikanska normer med U-stamp.Våra produkter tillverkas främst i rostfria och syrafasta material, men även duplexstål samt titan förekommer. Filter i kolstål har fått minskad betydelse genom åren. Filtren tillverkas i tryckklasser från 7 bar och uppåt.

Kompletta kundanpassade lösningar
Förutom standardprodukter levererar Ramson kundanpassade helhetslösningar, främst till företag i Europa. Vårt mål är att med hög kvalitet och flexibilitet samt genom uppfyllande av gällande lagstiftning inom branschen, tillgodose miljöns och slutanvändares höga krav på filtreringssystem. 

Ramson marknadsför också kompletterande produkter från några av världens ledande tillverkare. Som exempel kan nämnas roterande kopplingar/svivlar från Filton Ltd. samt  värmeväxlare av Bloksma-typ från Kelvion, som även kräver olika typer av filtreringsskydd i sina installationer. Detta samarbete ger våra kunder kompletta lösningar med hög driftsäkerhet, god service och dessutom värdefull tidsbesparing.

Verksamhetspolicy
Ramson designar, tillverkar och säljer filter och tryckbärande anordningar samt kringliggande tjänster såsom service, tester och konsultationer. Vår styrka är kunskap och erfarenhet inom filtrering och filtreringsteknik.

Vi verkar för att våra produkter och processer, så långt det är miljömässigt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, skall utformas med minsta möjliga miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv.  För oss innebär detta att vi levererar tjänster och produkter som möter kundernas högt ställda förväntningar på kvalitet, leveranssäkerhet, service, hållbarhet  och totalekonomi. För att nå dit arbetar vi på följande sätt:

1. Vi har ett nära och långsiktigt samarbete med leverantörer med teknikledande och unika sortiment gör oss till en kvalificerad distributör av filterlösningar, anpassad efter varje kunds behov och önskemål

2. Vi utvecklar och anpassar vår egen tillverkning/ tjänsteutbud efter kundernas krav och önskemål samt med ett miljöperspektiv; resurseffektivt och hållbart.

3. I samarbete med kunder utvecklar vi lösningar med mervärde avseende både hård- och mjukvara.

4. Vi arbetar förebyggande och i enlighet med tillämplig lagstiftning och våra standarder för att leverera rätt kvalitet till våra kunder samt för att skydda vår miljö. 

5. Personalen ska vara kompetent och engagerad och ha ett gott medvetande om hur de och företaget påverkar intern och extern miljö.

6. Med förutbestämda uppföljningar och mål styr vi vår kvalitetsutveckling.

Kort om Ramson AB

Ramson AB är ett kunskapsinriktat företag som utvecklar och tillverkar vattenreningssystem för alla typer av industriella processer. Vi erbjuder inledande utredningar med tester på plats hos kund, verifierande pilotkörningar och därefter förslag på fullskalelösningar.

Med design, beräkning och tillverkning under samma tak är vi flexibla och snabba med kundanpassade lösningar. Vi erbjuder också service av våra produkter. Påsar, patroner och andra filterprodukter finns på lager och kan vanligen skickas inom 1-2 dagar.

Kontakta oss

Drakvägen 6, 591 32 MOTALA   |   Telefon 0141-572 50  
E-post info@ramson.se

Certifieringar

ISO 9001, 14001 och ISO 3834

© Ramson  |    Om cookies   |   Sitemap