Filtreringsutrustning att hyra - Ramson Rental

Filtreringskompetensen finns på Ramson, så även filtreringsutrustning för uthyrning.

Hyr ditt filter - Ramson Rental är en effektiv lösning vid säsongsmässiga eller temporära behov.

Ramson kan erbjuda ett trettiotal olika filter, anpassade för olika kundbehov och processer, så att rätt filtersystem ska provas ut för optimal funktion. Vi har filter för både vätska och gas i en mängd olika  filtreringsgrader. 

Montage, service, tester och utredningar kan köpas till och kringutrustning som pumpar, slangar, manometrar mm finns som tillbehör. 

Filtreringsutrustning för uthyrning är kostnadseffektivt och en snabb uppstart blir möjlig.

UF-pilot och Blanche 2.0 med ZeeWeed

Ramson satsar fortsatt på membranfiltrering för både dricksvatten och andra applikationer. I bild till vänster ses vår minsta UF pilot i fält. Nedan ses vår dricksvattenenhet Blanche 2.0 för större tester eller vattenproduktion upp till 20 m3/h. 

Kort om Ramson AB

Ramson AB är ett kunskapsinriktat företag som utvecklar och tillverkar vattenreningssystem för alla typer av industriella processer. Vi erbjuder inledande utredningar med tester på plats hos kund, verifierande pilotkörningar och därefter förslag på fullskalelösningar.

Med design, beräkning och tillverkning under samma tak är vi flexibla och snabba med kundanpassade lösningar. Vi erbjuder också service av våra produkter. Påsar, patroner och andra filterprodukter finns på lager och kan vanligen skickas inom 1-2 dagar.

Kontakta oss

Drakvägen 6, 591 32 MOTALA   |   Telefon 0141-572 50  
E-post info@ramson.se

Certifieringar

ISO 9001, 14001 och ISO 3834

© Ramson  |    Om cookies   |   Sitemap